blogs van monique

Praktijk Corona-proof

Praktijk Corona Proof

Afgelopen weekend de praktijk Corona-proof verder gemaakt. Want uit de boodschappen van minister Rutte klinkt dat we ons ook na 28 april nog langere tijd gaan houden aan de 1,5 meter afstand. Waaruit je kan concluderen dat we ons daarop moeten gaan aanpassen. Daarom maar daar meteen mee verder aan de slag gegaan. Hierbij de uitleg wat het betekent voor de afspraken met en in de praktijk.

Wat mag wel en niet onder de diverse regelingen=praktijk Corona-Proof

Naast de instructies van het RIVM heb ik als praktijkhouder ook te maken met de extra maatregelen en regels die de zorgverzekeraars opleggen. Aan de andere kant heb ik ook te maken met de uitvoering van de regels voor inkomensverlies. Helaas zitten daar de nodige haken en ogen aan. Gelukkig is er nog wel een en ander mogelijk en is er ook al wat meer duidelijkheid gekomen. Niet altijd positief want eventuele inkomensderving opvangen is nu zo goed als uitgesloten maar nu weet ik wel waar ik aan toe ben en kan ik daarop anticiperen. De eenmalige regeling van de 4000 euro gold al niet voor mij omdat mijn bedrijfspostcode hetzelfde is als mijn woonadres.  

Vergoeding door zorgverzekeraars verscherpt voor telefonisch consult

Begin 2019 hebben zorgverzekeraars artsen de vrijheid gegeven zelf te bepalen hoe een consult gevoerd mag worden zodat het toch voor vergoeding in aanmerking komt. Dus zij mogen kiezen voor een telefonisch of fysiek consult. Voor zover ik begrepen heb, hoeven zij dit ook niet zo te vermelden naar de zorgverzekeraars op de factuur.

Voor de vergoeding dat valt onder de alternatieve geneeswijzen bleek dat niet zo te zijn. Telefonische consulten vielen niet onder de vergoeding. Dankzij de koepelverengingen waar mijn beroepsverenigingen onder vallen is door de uitzonderlijke omstandigheden vanwege Corona dit onlangs veranderd. Maar daar zijn wel strenge eisen aan gesteld die ik hieronder uitleg. 

https://www.rbcz.nu/het-coronavirus.html

Corona-proof beeldbellen, welke media?

De geijkte media die gebruikt worden voor online consulten met beeldbellen zijn uitgesloten door de zorgverzekeraars vanwege mogelijk lekken van medische gegevens. Dus FaceTime, Zoom, Whatsapps zijn uitgesloten, Jitzie is onduidelijk. Er is een lijst met welke voldoen maar hier zitten maandelijkse kosten aan vast. Heel lief hebben een aantal van deze aanbieders voor de komende maanden deze kosten verminderd. Ze moeten dus AVG-proof zijn, en NEN-gecertificeerd voor medische gesprekken. Ik vind het ook belangrijk dat ze gebruiksvriendelijk zijn. En voor diverse browse systemen, niet iedereen heeft Google chrome of een Google-account.

Ik heb gekozen voor Meeting-Room. Simpel op de link die ik stuur klikken en de 6-cijferige code die je ontvangt van mij intikken. Dan kunnen wij elkaar zien en wordt het consult ook gewoon vergoed. 

Corona-proof in de praktijk, de aanpassingen:

De praktijk is verder Corona-proof gemaakt. Dat wil zeggen, mijn bureau is zo ingericht dat ik verder naar rechts sta. Op de grond is via tape aangegeven wat de afstand van 1,5 meter is.  De spiertest en rugmassage voor de NAET-behandeling gebeurt nu als ik achter een verrijdbaar scherm sta. 

Verdere afspraken om rekening mee te houden:

Kledingadvies bij NAET-behandeling:

We vermijden huidcontact. Handen geven deden we natuurlijk al een tijdje niet meer. Maar nu het weer beter wordt, wordt de kleding schaarser. Daarom vraag ik als je komt voor een NAET-behandeling: lange mouwen, geen open rug, geen blote benen of blote voeten. Zo verkleinen we eventuele overdracht van virussen.

Start afspraak, niet te vroeg en niet te laat svp en bel even aan:

Als we een onlinegesprek hebben, graag een paar minuutjes van tevoren inloggen. Ik dien het gesprek te accepteren zodat je in de meeting room wordt toegelaten voor het gesprek. 

Is de afspraak in de praktijk dan graag rekening houden met het volgende:

Bel aan en loop naar boven naar de wachtruimte. Zodoende hoeven we niet vlak langs elkaar te draaien als ik de deur open. 

Kom niet veel te vroeg. Ik plan meer tijd tussen afspraken zodat er geen mensen elkaar treffen van opeenvolgende consulten. Maar als een afspraak uitloopt en de ander komt een kwartier voor tijd dan is die kans er wel. Dus blijf dan even in de auto of buitenwachten als de reistijd onverhoopt mee valt. Met contant geld betalen is niet mogelijk, graag met pin of overmaken.

Na de afspraak, Corona-proof hygiëne:

De handdoek in het toilet is vervangen door een papieren versie. Op de kussens ligt een schone handdoek.  Zodra het consult afgelopen is wordt alles wat aangeraakt kan worden gereinigd. Deurklinken, kranen, trapleuningen, stoelleuningen, pinautomaat, aangeraakte testbuisjes en hoofdband voor de Life. 

Met deze informatie hoop ik jullie uitgelegd te hebben wat ik heb gedaan om mogelijk te maken dat de zorgverzekeraars de consulten volgens jullie zorgverzekering blijven vergoeden. Als er vragen zijn, hoor ik dat graag. Deze informatie kunnen jullie ook naar de verzekeraars sturen mochten ze onverhoopt toch een consult niet willen vergoeden omdat ze denken dat het niet voldoet aan de regels.

Dank voor jullie vertrouwen!

Doordat ik met deze aanpassingen mogelijk maak dat ik inkomsten krijg, verspeel ik wel mijn recht op eventuele aanvulling van inkomstenderving. Wat ik heel logisch vind. Helaas is het wel een behoorlijk stukje rustiger geworden in de praktijk en daarvoor wel minder inkomen. Het zijn voor bijna iedere ondernemer in heel veel branches lastige tijden en we zullen allen onze schouders eronder moeten zetten hier doorheen te moeten komen. Dat ga ik zeker doen. Daarom wil ik afsluiten met dank zeggen voordat jullie bij mij blijven komen. Ik sta graag voor jullie klaar en zal het mogelijke doen om binnen mijn kennis jullie gezondheid te ondersteunen.

Monique van Poorten

kPNI- en NAET-therapeut

Arnhem, 026 3273295 

mo@praktijkmonique.nl

www.praktijkmonique.nl

Back to list