PRIVACY VERKLARING Praktijk Monique van Poorten

Praktijk Monique van Poorten aan de George Marshallstraat 26 te Arnhem (6836 KW), hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar cliënten en bezoekers. Praktijk Monique van Poorten verwerkt jouw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert Praktijk Monique van Poorten jou over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Contact gegevens:

Praktijk Monique van Poorten, George Marshallstraat 26, 6836 KW Arnhem, 026-3273294 www.praktijkmonique.nl en is te bereiken via welkom@praktijkmonique.nl of 026-3273295

Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je die gegevens zelf aan mij verstrekt. Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– voor- en achternaam

– geslacht (kan achterwege blijven, is voor aanhef )

– geboortedatum

– adresgegevens

– telefoonnummers

– emailadres

– IP adres

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door een profiel op de website of in het administratiesysteem MijnDiAd, in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– gegevens jongeren jonger dan 16 jaar. Alleen tenzij ik toestemming heb van ouders of voogd. Bij bezoekers van de website kan ik dat helaas niet controleren. Informeer mij als je er van overtuigd ben dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Ik verwerk jouw persoonsgegevens op de volgend grondslagen:

– toestemming

– noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst

– wettelijke verplichting

– gerechtvaardigde belangen

voor de volgende doelen:

– mijn dienstverlening te verlenen

– het afhandelen van de betaling

– bevestiging en herinnering van afspraak voor mijn diensten

– bijhouden van elektronisch patiëntendossier

– verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

– je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– om goederen of diensten bij je af te leveren

– Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en informatie af te stemmen op jouw voorkeuren

– ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Monique van Poorten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende, wettelijk verplichte, bewaartermijnen. Persoonsgegevens algemeen: wettelijk volgens belastingdienst (nu 7 jaar), bijzondere of gevoelige persoonsgegevens: nu wettelijk 15 jaar na staking van de behandeling. Andere gegevens: max. 14 maanden na laatste keer contact. Bij afmelden van nieuwsbrief verwijder ik de gegevens na 6 maanden na afmelding, tenzij er eerder gevraagd is om te gegevens te verwijderen.

Doorgifte aan derden

Praktijk Monique van Poorten geeft jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

De doorgifte geschiedt aan een door Praktijk Monique van Poorten voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Praktijk Monique van Poorten een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met jouw persoonsgegevens;

Praktijk Monique van Poorten op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Amerikaanse bedrijven waar ik mee werk zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield.

  • MailChimp in de USA voor versturen nieuwsbrieven (e-mail en naamgegevens)

Beveiliging van gegevens

Praktijk Monique van Poorten maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Praktijk Monique van Poorten ontvangt.

Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in jouw persoonsgegevens die ik verwerk. Ook kun je een verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen of je toestemming in te trekken of de gegevens over te dragen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar welkom@praktijkmonique.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met dit verzoek. Maak in deze kopie je pasfoto, machine rendabel zone (MRZ, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, na je verzoek.

Website:

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Praktijk Monique van Poorten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website hebben wij al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor toelichting: veiliginternetten.nl

Analyse:

Ik gebruik voor mijn statistieken Google Search Console. Via jouw browser kan je instellen dat je niet zichtbaar bent in mijn website.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op mijn website kunnen video’s, afbeeldingen en berichten van andere websites tonen (ingesloten of embedded inhoud). Deze inhoud gedraagt zich alsof je die website bezoekt en kan daarom ook data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracken en monitoren.

Uitgaande links en partner links

Ook mijn website heeft op sommige pagina’s uitgaande links. Dit kunnen ook partner links (affiliate) zijn. Praktijk Monique van Poorten is voor die websites niet verantwoordelijk voor hun privacy beleid of de inhoud ervan.

Reacties

Mocht je een reactie achterlaten onder een bericht, wordt deze data ook verzameld met je IP-adres om spam opsporing mogelijk te maken. Je kunt ook gebruik maken van de Gravatar service, dan kan je Gravatarafbeelding publiekelijk zichtbaar worden bij de inhoud van je reactie.

Bewaartermijn

Praktijk Monique van Poorten bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 15 maanden na jouw laatste bezoek aan www.praktijkmonique.nl, tenzij Praktijk Monique van Poorten op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Wijziging Privacy Verklaring

Praktijk Monique van Poorten behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.praktijkmonique.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.praktijkmonique.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.praktijkmonique.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 26-07-2023.