Wat is KPNI?

De vraag: wat is kPNI wordt mij heel vaak gevraagd. Het is helaas erg onbekend maar in feite komt het neer op het volgende:

Het menselijk lichaam is eigenlijk gemaakt om heel flexibel in te spelen op de veranderingen die het leven met zich mee brengt. Zo hebben we veel organen dubbel en is de lever en pancreas eigenlijk gemaakt om 3x zo hard te kunnen werken als er normaal nodig is. Helaas kan er wel eens wat mis gaan.

Grootste problemen ontstaan in de gezondheid als het lichaam niet meer flexibel is in al zijn mogelijkheden. Dan kan een bepaald onderdeel te veel energie opslurpen ten kosten van andere delen. Met als gevolg dat op een gegeven moment zwakheden naar boven komen. De kPNI is er op gericht om een soort film te maken van de verstoorde processen in tijd.

Het menselijk lichaam heeft bepaalde functies die belangrijker zijn dan andere. Denk aan de hersenen van glucose voorzien. Mocht dit over een bepaalde tijd te vaak onder druk komen, dan heeft het lichaam zo zijn methodes om toch de hersenen meer van glucose te voorzien dan andere delen. Doordat steeds meer bekend is hoe die onderdelen van het lichaam dit doen, welke communicatie stofjes er zijn etc. kan inzichtelijk gemaakt worden waarom klachten ontstaan en hoe ze met elkaar in verband staan.

Een kPNI behandeling is daarom het in kaart brengen van de verstoorde processen, ook wel werkingsmechanismen genoemd. Door te weten wat de prioriteit is van die verstoorde processen kan dan een advies gemaakt worden om stap voor stap het lichaam te helpen zich zelf weer de processen te laten uitvoeren hoe het was bedoeld.

Met kruiden, met voedingsadviezen, beweging, life style verbetering, maaltijdfrequentie tot aan koud douchen en sauna, dat zijn allemaal mogelijkheden om processen in het lichaam anders te laten lopen. Het wordt altijd om maat gemaakt en wordt altijd gekeken wat mogelijk is in de omstandigheden van jou.

Er leeft het idee dat je nooit meer brood mag eten, dat zuivel uit den boze is, en dat suiker bijna synoniem is voor vergif binnen de orthomoleculaire geneeskunde. En dat je daarnaast altijd handen vol pillen moet nemen uit supplementen. Binnen de kPNI bestrijdt ik dit. Bij sommige ziektebeelden heb je soms een opstart nodig en vaak ook een keuze van cliënten omdat ze snel progressie willen maken. Maar dit hoeft helemaal niet en is zeker nooit meer eerste keuze.

Neem contact op mochten er nog vragen zijn. Ik kan vaak al snel zeggen of ik iets kan doen, daar ben ik altijd eerlijk in.