Autisme, Asperger, PDD-NOS, ADHD, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie

Via urineonderzoek, maar ook eventuele allergieën en het in balans brengen van de neurotransmitters en verbeteren spijsvertering wordt individueel bekeken wat de beste aanpak is.

Ontwikkelingsstoornissen zoals in het autistisch spectrum of binnen het ADHD-spectrum zijn vaak een opstapeling van factoren. Maar door een aantal van de factoren een beetje te beïnvloeden is het vaak dat daardoor al heel veel processen optimaliseren. Waardoor klachten sterk verminderen. Daarom is het niet meer geoorloofd om te zeggen dat dit niet te verbeteren is.

Vanuit wetenschappelijk onderzoek is er al heel veel kennis opgebouwd. Helaas is het zo dat met 10 kinderen met dezelfde symptomen, de oorzaken wel voor alle 10 heel verschillend kan zijn. Daarom is het noodzakelijk dat bij de behandeling per kind gekeken wordt welke factoren verstorend werken.

Dit varieerd van darmfunctie (bij ASS heeft 92% van de kinderen maagdarmklachten), al dan niet onderkende allergieën (zie het onderzoek van Drs. Lidy Pelsser) tot aan neurotransmitters en de bijbehorende receptoren.

Via onderzoek van de urine in het laboratorium bij het ELN in Bunnik (met medewerking van de huisarts), maar ook via de allergiebehandelingen, en een goede anamnese stel ik een behandelingstrategie voor. Maar het begint met een goede anamnese met het liefst beide ouders/verzorgers om alle benodigde informatie zover mogelijk boven water te krijgen.